VEILIG WERKEN EN SOCIAL DISTANCING
+31 (0) 161 22 64 72
verkoop@cepro.eu

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. CEPRO is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

CEPRO is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De website mag naar eigen inzicht en op ieder door CEPRO gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en is derhalve niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Deze website kan links bevatten naar websites of webpagina’s van derden. CEPRO heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en -pagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. CEPRO garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website wordt aangeboden vrij zijn van virussen.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij CEPRO. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CEPRO niet toegestaan.